Göz Kapağı Düşüklüğü Nedir?

Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş ile veya genetik nedenlerle dit ve yüzeysel kaslarda gevşemedir. Bu durum yaşla ve yer çekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir.

Göz kapağı düşüklüklerinin bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğunda meydana gelmektedir.

Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır. Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozis temelde 4 sebebe bağlı olabilir. Bunlar, konjenital, aponevrotik, mekanik ve nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Konjenital olan göz kapak düşüklüğü çocukluk döneminde vardır, zamanla genelde değişmez. şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme kısmını kapatıyorsa erken tedavi yapılmalıdır. Tedavide geç kalınırsa göz tembelliğine sebep olmaktadır.

Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı  travma uygulanması, kontakt lens kullanımı genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir